Ontwikkelen van leertrajecten
Invoeren van competentie management
Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoeften onderzoek
Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen
Opleidingsadviseur ad interim
Management development trajecten ontwerpen en begeleiden
Contact met Margriet

Ontwikkelen van leertrajecten

Het hart van de activiteiten van Margriet Verweij is het professioneel ontwikkelen van leertrajecten. Een goed leertraject is een leertraject dat werkt; dat de deelnemers inspireert en aanzet tot actie, en dat de doelstelling van de opdrachtgever realiseert. Als een standaard- of maatwerktraining voldoet, is dat uitstekend. Als de omstandigheden complexer zijn, heeft het ontwikkelen van een leertraject zin.

Het uitvoeren van het leertraject kan Verweij (afhankelijk van het uiteindelijke traject) ofwel zelf verzorgen, ofwel adviseert zij de opdrachtgever over een geschikt (trainings)bureau.

Invoeren van competentie management

Margriet Verweij heeft in verschillende organisaties ervaring opgedaan met het ontwerpen en implementeren van een passend systeem voor competentie management. De kunst bij het invoeren van competentie management is gebruik te maken van wat er al is – en er toch voor te zorgen dat competentie management in de organisatie herkend wordt als iets waar iedereen iets aan heeft: de organisatie, het management en de medewerkers.

Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoeften onderzoek

Een onderzoek naar de opleidingsbehoefte levert de opdrachtgever een beeld op van wat de mensen in de organisatie (of in het organisatie-onderdeel) willen leren. Daarnaast geeft het informatie over wat mensen al weten en kunnen, en wat zij dus nog moeten leren om goed uitgerust te zijn voor hun taak, nu en in de toekomst. Na het vaststellen van wat geleerd moet worden, wordt bezien hoe dit geleerd kan worden. Kosten en opbrengsten worden naast elkaar gezet.

Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen

Soms heeft een organisatie behoefte aan herijking van het beleid op het gebied van opleidingen. Margriet Verweij begeleidt het proces om gezamenlijk tot een gedragen beleid te komen, waarbij lang bewezen maar zeker ook nieuwe inzichten uit de wereld van leren en veranderen worden ingebracht. Het opleidingsbeleid moet zowel bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie als leiden tot praktisch uitvoerbare maatregelen – en dat hoeven niet alleen trainingen en cursussen te zijn.

Opleidingsadviseur ad interim

Verweij Opleidingskundig Advies heeft ruime ervaring opgebouwd als opleidingsadviseur en hoofd opleidingen a.i., zowel in de profitsector als bij de overheid. Van het openhouden van de opleidingswinkel gedurende de afwezigheid van een hoofd opleidingen tot en met het bouwen en professionaliseren van een team van opleiders. Margriet Verweij heeft ruime ervaring in het opzetten van of tijdelijk waarnemen van de functie van adviseur Management Development.

Management development trajecten ontwerpen en begeleiden

Het management van een organisatie heeft veel invloed op een organisatie en is ook het deel van de organisatie waar de meeste eisen aan gesteld worden. Het ontwikkelen van de competenties van managers verdient daarom zorg en aandacht. Vanuit die visie ontwikkelt Margriet Verweij management developmenttrajecten. Dat gaat van het ontwikkelen van één specifieke competentie van één enkele manager, of het ontwerpen van een uitgebreid traject voor een bepaalde managementlaag tot het ontwikkelen van een management development programma voor een gehele organisatie.

Contact met Margriet

Verweij Opleidingskundig Advies

Adres: Molenweg 27A, 3849 RL Hierden

Mail: margriet@margrietverweij.nl

Tel.: +31 6 1917 8769